Palmpasenoptocht 25 maart 2018

Op Palmzondag 25 maart 2018 organiseert de Oranjevereniging weer de palmpaasoptocht. Net als de voorgaande twee jaren op een vroeg tijdstip omdat dit kinderen, ouders en ons goed is bevallen. Vanaf 11.15 uur kunnen de kinderen zich, met hun versierde palmpaasstok, verzamelen op het schoolplein. Om 11.30 uur  vertrekt de optocht onder begeleiding van muziekvereniging Juliana naar het bosje achter het feestterrein. (hoek Dorpsstraat/Vunderingweg). Daar heeft de paashaas gekleurde stenen eieren verstopt, die kunnen worden ingewisseld voor chocolade eieren. We hopen dat er veel kinderen met versierde stokken komen om te helpen zoeken! Ook ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden zijn van harte welkom! Geen lid van de Oranjevereniging en u wilt toch graag met uw kinderen meedoen? In de kraam is een “melkbus” aanwezig voor de vrije giften.

Jaarvergadering 28 maart 2018

Beste Dorpsgenoten,

De jaarvergadering  houden wij woensdag 28 maart, om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2017 van het bestuur, programma activiteiten 2018 en bestuursverkiezing. Als bijlage bij deze mail ontvangt u de agenda. Eén onderwerp lichten wij graag even uit: Nieuwe statuten In vervolg op de aankondigingen en besluiten tijdens de ALV van maart 2017 en oktober 2017 legt het bestuur nieuwe, geactualiseerde verenigingsstatuten ter besluitvorming voor. Inhoudelijk zijn er geen ingrijpende aanpassingen, maar nu zijn we weer helemaal up-to-date. Deze nieuwe statuten worden kosteloos (!) opgesteld door Notariskantoor Tap & Van Hoff uit Lochem. Via bemiddeling door “De Lochemse Uitdaging” zijn wij tijdens “De Beursvloer” hiervoor gekozen, en hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. De (concept)statuten zijn opvraagbaar en liggen vanaf 22 maart 2018 ter inzage op het secretariaat (op afspraak) en een halfuur voorafgaand aan de vergadering. Tenslotte; Ondertussen verloopt onze ledenwerfactie ook prima. Bestuursleden trekken de wijken door en inwoners melden zich ook spontaan aan. Wij zijn zeer verheugd dat u onze vereniging en onze activiteiten steunt!

Namens het bestuur van de Oranjevereniging, Bart Ruiterkamp, secretaris