Lid worden ?

Als Oranjevereniging organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten voor jong en oud. Denk aan het Almens Feest, Koninginnedag en het eieren zoeken met Palmpasen. Maar ook staan we voor de plechtige herdenking op 4 mei. Activiteiten die in ons dorp niet weg te denken zijn en steeds belangrijker worden, in sociaal opzicht, naar mate de voorzieningen beperkter worden.

Lidmaatschap

Zonder bijdragen uit het dorp is ons werk ondenkbaar. Gelukkig zijn de meeste dorpsgenoten lid van onze vereniging. Doordat mensen nieuw komen wonen, of sommigen nog geen lid waren, is het noodzakelijk dat we een ledenwerfactie houden. Inwoners van de ‘schoolkring Almen’ (kern en buitengebied) kunnen vanaf 18 jaar lid worden.

Contributie

De minimum contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering bepaald en is vastgesteld op € 15,- Voor hoofdelijk lidmaatschap. Een hoger bedrag is natuurlijk van harte welkom! . Sinds 2016 kunt u ook als gezin lid worden, hiervoor is de minimale bijdrage €25,- Wij zouden het erg op prijs stellen als kinderen vanaf 18 jaar zelfstandig lid zijn.

Vindt u/jij het ook belangrijk dat er activiteiten in ons dorp worden georganiseerd, zodat het levendig blijft? Steun ons en wordt lid van onze vereniging!