Wie zijn we ?

De vereniging:

De oranjevereniging in Almen is opgericht 18 juni 1945 en heeft zich tot doel gesteld – zo staat het in de statuten vermeld – het op passende wijze gedenken van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin en andere leden van haar huis en tevens van de daarvoor in aanmerking komende feest- en gedenkdagen.

Activiteiten van de vereniging:

Het Bestuur van de Oranjevereniging organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor jong en oud. Niet alleen feesten in relatie met het Koningshuis, zoals destijds in 1945 is vastgelegd, maar veel uitgebreider. Activiteiten dus die in ons dorp ook niet weg te denken zijn en steeds belangrijker worden, in sociaal opzicht, naarmate de voorzieningen beperkter worden. Denk aan het Almens feest, Koningsdag (sinds 2013 kennen we Koningsdag in plaats van Koninginnedag) en het eieren zoeken met Palmpasen. Maar ook staan we voor de plechtige herdenking op 4 mei.

Kenmerkend voor onze activiteiten, en met name het Almens Feest, is dat zij worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de bevolking van Almen.

Vele buurten, verenigingen en particulieren helpen mee om het feest tot een succes te maken door het maken van straat- en tuinversiering/verlichting of door te helpen in en rond de feesttent.

Zo is het Almens Feest met recht een feest voor en door Almenaren.

Tijdens de activiteiten van de Oranjevereniging zijn de regels volgens het Huishoudelijk Reglement van kracht.
 

HET BESTUUR

Momenteel hebben de volgende personen zitting in het Bestuur;

Henrieke Hans – Voorzitter,
Bart Ruiterkamp – secretaris,
Guido de Wit – penningmeester,

Overige bestuursleden:
Bart Wiltink,
Sanne Holtkuile-Berends,
Monique Lenderink,
Wilco Pelgrum,
Jeroen Streppel,
Erik Kolkman,
Hester Vruggink,
Jaap Scholten

 

Het Bestuur heeft naast haar bestuursleden de beschikking over een Jeugdcommissie dat tekent voor de organisatie van de zeskamp en een activiteit op Koningsdag.

Het Bestuur zal er alles aan doen om de feesten ook in de toekomst veilig te stellen. Juist in deze tijd is het prettig om met Almenaren onder elkaar op een ongedwongen en prettige manier een paar dagen feest te vieren.

mailadres : info@oranjeverenigingalmen.nl