Welkom

Almen, een klein mooi dorp in de achterhoek waar iedereen elkaar kent en met een bloeiend verenigingsleven. De Oranjevereniging organiseert evenementen als Palmpasen, Koningsdag en het Almensfeest. Wij hechten veel waarde aan de saamhorigheid in dit gezellige dorp en dragen hier graag een steentje aan bij.