Coronavirus en onze activiteiten

Beste Dorpsgenoten,

Het coronavirus zorgt voor bizarre tijden voor iedereen,  en heeft ook invloed op de activiteiten van de oranjevereniging in de komende maanden. Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de consequenties die de corona crisis heeft voor de evenementen die in Almen op stapel staan.

Koningsdag kunnen we dit jaar helaas en niet vieren.

We hebben samen met een aantal dorpsgenoten al veel werk verzet voor de viering van 75 jaar bevrijding.  De vele  activiteiten zullen helaas op de geplande momenten  niet door kunnen gaan. Onze jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei  kan niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden, maar we denken erover om een alternatieve ceremonie te organiseren. Hierover later meer.

De komende tijd beraden we ons ook op het Almensfeest dat gepland staat op 19, 20 en 21 juni. Tevens bestaan we als OVOV dit jaar 75 jaar, en we willen dit tijdens het Almensfeest graag samen met jullie vieren. De maatregelen zoals ze zijn opgelegd door de regering zijn zoals het er nu naar uitziet  tot 1  juni  van kracht,  dus het zal spannend worden. We houden jullie op de hoogte.

Op vrijdag 19 Juni staat  de Almense pubquiz/buurt battle gepland. We hebben besloten deze activiteit alvast te verschuiven naar het Almensfeest van volgend jaar.

We hopen op jullie begrip en ik wens jullie allen een goede gezondheid toe. Zorg goed voor jezelf, en voor elkaar.

Namens het bestuur van OVOV,

Marijn Laurensse

Voorzitter

Jaarvergadering 2020

Beste Dorpsgenoten,

Graag vragen wij aandacht voor de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging.

De jaarvergadering  houden wij woensdag 25 maart om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2019 van het bestuur, programma activiteiten 2020 en bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn Linda Schroeder, Jeroen Streppel en Monique Lenderink. Tegenkandidaten kunnen zich tot 18 maart 2020 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen. Aanmeldingen dienen mede ondertekend te zijn door tien leden van de vereniging.

In de agenda zijn overigens ook de data van de activiteiten in 2020 opgenomen. Kom naar onze ledenvergadering en praat mee over onze activiteiten in en voor het dorp!

Daarnaast willen we graag goedkeuring vragen voor een aanpassingen op het contributiebeleid. Vanwege stijgende kosten afgelopen jaren vraagt het bestuur om de minimale jaarlijkse contributie van het lidmaatschap te verhogen naar € 15,-. Dit voorstel wordt aan de ledenvergadering toegelicht en voorgelegd.

Namens het bestuur van de Oranjevereniging,

Bart Ruiterkamp, secretaris