Jaarvergadering 2024

Jaarvergadering

Woensdagavond 3 april 2024 houden wij om 20:00 uur in dorpshuis “Ons Huis” onze jaarlijkse ledenvergadering. Op de agenda staan het jaarverslag 2023, mededelingen over de aanstaande activiteiten dit jaar en de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Monique Lenderink en Jeroen Streppel.

Lars Brinkman, Floris Ruiterkamp en Erik Stukker zijn aftredend en stoppen met hun bestuurstaken voor de Oranjevereniging. Als nieuw bestuurslid wordt Jaap Scholten voorgedragen.

Kom naar onze ledenvergadering en praat mee over onze activiteiten in en vóór het dorp.