Jaarvergadering 2020

Beste Dorpsgenoten,

Graag vragen wij aandacht voor de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging.

De jaarvergadering  houden wij woensdag 25 maart om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2019 van het bestuur, programma activiteiten 2020 en bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn Linda Schroeder, Jeroen Streppel en Monique Lenderink. Tegenkandidaten kunnen zich tot 18 maart 2020 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen. Aanmeldingen dienen mede ondertekend te zijn door tien leden van de vereniging.

In de agenda zijn overigens ook de data van de activiteiten in 2020 opgenomen. Kom naar onze ledenvergadering en praat mee over onze activiteiten in en voor het dorp!

Daarnaast willen we graag goedkeuring vragen voor een aanpassingen op het contributiebeleid. Vanwege stijgende kosten afgelopen jaren vraagt het bestuur om de minimale jaarlijkse contributie van het lidmaatschap te verhogen naar € 15,-. Dit voorstel wordt aan de ledenvergadering toegelicht en voorgelegd.

Namens het bestuur van de Oranjevereniging,

Bart Ruiterkamp, secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *