Het Almensfeest 2018 komt er weer aan !

Na een jaar van intensieve voorbereidingen is het bestuur van de Oranjevereniging er weer bijna klaar voor. We zetten nog even de puntjes op de i en dan gaat het Almensfeest 2018 zeker weten weer een groot succes worden.

We zetten het concept van 2017 voort, dus weer feest op Vrijdag, Zaterdag en Zondag.

Vrijdagochtend beginnen we met het kleintje Almensfeest voor de ouderen.

In de middag is het de beurt aan de kinderen. Hopelijk krijgen we weer net zo’n mooie optocht als vorig jaar. Aansluitend weer de stoelendans met medewerking van muziekvereniging Juliana. De kermis is dan ook weer geopend met de draaimolen, botsauto’s en een nieuwe attractie.

Vrijdagavond kunnen de Lederhosen en Dirndls weer uit de kast voor een heuse tiroleravond! Het concept ligt in lijn met de tiroleravond van paar jaar geleden die een groot succes was. Het wordt weer een fantastische avond zoals dat alleen in Almen kan. Voor deze avond zijn we wel genoodzaakt een kleine bijdrage te vragen in de vorm van entree.

Zaterdagochtend beginnen we met het vogelschieten. Wie wordt de schutterskoning 2018 en gaat Erik ten Have opvolgen ? Parallel aan het vogelschieten voor de volwassenen is er nu ook schieten voor de jeugd. De huldiging gaat aansluitend weer plaatsvinden tijdens de brunch. Volop gezelligheid en lekker eten aan lange tafels. Tevens gaan we dan flink aansterken voor de zeskamp. De jeugdcommissie gaat er dit jaar iets speciaals van de zeskamp maken !

Het geheel wordt extra gezellig gemaakt door de Nøhlzakken, het echte Almense dweilorkest.

Natuurlijk is er aan het begin van de avond de optocht waarin de actualiteiten weer op hilarische wijze de revue passeren, gevolgd door de stoelendans. Deze traditie blijft nog altijd leuk en zorgt voor vermakelijke ontspanning.

Voor het oranjebal op de Zaterdagavond hebben we weer een hele goede band weten te contracteren. ‘Bandje Speciaal’ gaat de avond speciaal maken tot in de late uurtjes.

Op Zondagochtend hebben we, na het overweldigende succes van vorig jaar, weer de Bargkapel voor het Fruhshoppen. Zijn de Almense trombonisten weer wat van plan….. ?

Aansluitend wordt de Almense veestapel actief met het spel “Schijt je Rijk.” Gokken op hoog niveau, maar wel met een luchtje.

Voor de Zondagmiddag hebben we een topband : ‘The Night Fly to Rio Partyband.’ Deze 9 koppige band smelt Pop, Dance/Club, Rock, Soul en Disco samen tot een sensationele show.

In navolging van ‘The Dirty Daddies’, waar iedereen nog lang over nasprak, sluiten zij het Almens feest af. Bijna dan…… want we hebben bij goed weer een spectaculaire afsluiting zodat dit Almensfeest nog lang herinnerd zal worden………

Wij als bestuur van de Oranjevereniging kijken uit naar een nooit te vergeten Almensfeest 2018 !

Palmpasenoptocht 25 maart 2018

Op Palmzondag 25 maart 2018 organiseert de Oranjevereniging weer de palmpaasoptocht. Net als de voorgaande twee jaren op een vroeg tijdstip omdat dit kinderen, ouders en ons goed is bevallen. Vanaf 11.15 uur kunnen de kinderen zich, met hun versierde palmpaasstok, verzamelen op het schoolplein. Om 11.30 uur  vertrekt de optocht onder begeleiding van muziekvereniging Juliana naar het bosje achter het feestterrein. (hoek Dorpsstraat/Vunderingweg). Daar heeft de paashaas gekleurde stenen eieren verstopt, die kunnen worden ingewisseld voor chocolade eieren. We hopen dat er veel kinderen met versierde stokken komen om te helpen zoeken! Ook ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden zijn van harte welkom! Geen lid van de Oranjevereniging en u wilt toch graag met uw kinderen meedoen? In de kraam is een “melkbus” aanwezig voor de vrije giften.

Jaarvergadering 28 maart 2018

Beste Dorpsgenoten,

De jaarvergadering  houden wij woensdag 28 maart, om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2017 van het bestuur, programma activiteiten 2018 en bestuursverkiezing. Als bijlage bij deze mail ontvangt u de agenda. Eén onderwerp lichten wij graag even uit: Nieuwe statuten In vervolg op de aankondigingen en besluiten tijdens de ALV van maart 2017 en oktober 2017 legt het bestuur nieuwe, geactualiseerde verenigingsstatuten ter besluitvorming voor. Inhoudelijk zijn er geen ingrijpende aanpassingen, maar nu zijn we weer helemaal up-to-date. Deze nieuwe statuten worden kosteloos (!) opgesteld door Notariskantoor Tap & Van Hoff uit Lochem. Via bemiddeling door “De Lochemse Uitdaging” zijn wij tijdens “De Beursvloer” hiervoor gekozen, en hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. De (concept)statuten zijn opvraagbaar en liggen vanaf 22 maart 2018 ter inzage op het secretariaat (op afspraak) en een halfuur voorafgaand aan de vergadering. Tenslotte; Ondertussen verloopt onze ledenwerfactie ook prima. Bestuursleden trekken de wijken door en inwoners melden zich ook spontaan aan. Wij zijn zeer verheugd dat u onze vereniging en onze activiteiten steunt!

Namens het bestuur van de Oranjevereniging, Bart Ruiterkamp, secretaris