Algemene Ledenvergadering 2019

Onze jaarvergadering houden wij woensdag 27 maart 2019 om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2018 van het bestuur, programma activiteiten 2019 en bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Marijn Laurensse en Wilco Pelgrum. Hannie Mastebroek is aftredend en stopt met haar bestuurstaken voor de Oranjevereniging. Ter vervanging en uitbreiding van het bestuur worden als bestuurslid voorgedragen Hester Vruggink en Lars Brinkman. Tegenkandidaten kunnen zich tot 20 maart 2019 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen. Aanmeldingen dienen mede ondertekend te zijn door tien leden van de vereniging. In de agenda zijn overigens ook de data van de activiteiten in 2019 opgenomen. Kom naar onze ledenvergadering en praat mee over onze activiteiten in en voor het dorp!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *