Nieuwe consumptiemunten

Het is inmiddels alweer jaren geleden dat de blauwe consumptiemunten, welke jaarlijks worden gebruikt tijdens Koningsdag en het Almens Feest, in gebruik zijn genomen.  Deze zijn echter zo langzamerhand o.a. door slijtage aan vervanging toe. En een belangrijke redenen daarbij is ook dat we met breekmunten beter aan kunnen sluiten bij de verkoopprijzen.

Het bestuur heeft daarom besloten om nog dit jaar tot aanschaf van nieuwe (breek)munten over te gaan en gaan hierbij ook naar een nieuw systeem toe; de nieuwe breekmunten zijn 1 jaar geldig en alleen het betreffende kalenderjaar te gebruiken.

Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat er nog vele oude munten “onder de mensen” zijn en dat deze munten niet in één keer hun geldigheid mogen verliezen. Daarom is het alléén nog in 2023 tijdens Koningsdag en het Almens Feest mogelijk om de munten te gebruiken en/of om te wisselen. Het laatste moment hiervoor is dus 18 juni 2023, om 18:00 uur.

Algemene Ledenvergadering 2023

Jaarvergadering

Woensdagavond 22 maart 2023 houden wij in dorpshuis “Ons Huis” onze jaarlijkse ledenvergadering. Op de agenda staan het jaarverslag 2022, mededelingen over de aanstaande activiteiten dit jaar en de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Hester Vruggink, Lars Brinkman en Wilco Pelgrum.

Linda Schroeder en voorzitter Marijn Laurensse zijn aftredend en stoppen met hun bestuurstaken voor de Oranjevereniging. Ter vervanging en uitbreiding van het bestuur worden als bestuursleden voorgedragen Henrieke Hans, Guido de Wit en Erik Kolkman.

De laatste aanpassing van onze jaarlijkse contributie was in 2007. Vanwege stijgende kosten vraagt het bestuur om de minimale jaarlijkse contributie van het lidmaatschap te verhogen naar € 15,-. Dit voorstel wordt aan de ledenvergadering voorgelegd.

Agenda Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Ons Vorstenhuis 2023

Woensdag 22 maart 2023 om 20.00 uur in dorpshuis “Ons Huis” te Almen

Klik hier voor een .pdf

 • Opening en vaststellen agenda.
 • Ingekomen stukken en/of mededelingen.
 • Notulen van de vorige ledenvergadering, 23 maart 2022.
 • Jaarverslag 2022.
 • Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
 • Financieel jaarverslag 2022.
 • Begroting 2023.
 • Aanpassingen Contributiebeleid. Vanwege stijgende kosten afgelopen jaren vraagt het bestuur om de minimale jaarlijkse contributie van het lidmaatschap te verhogen naar € 15,-. Dit voorstel wordt aan de ledenvergadering voorgelegd.
 • Jaarlijkse vaststelling Huishoudelijk reglement.
 • Verslag en voortgang van de Jeugdcommissie.
 • Mededelingen over onze activiteiten voor 2023:
 • Palm Pasen (zondag 2 april)
 • Koningsdag (donderdag 27 april)
 • Dodenherdenking (donderdag 4 mei)
 • Almens Feest (16, 17 en 18 juni)
 • Bestuursverkiezing:
 1. Aftredend en herkiesbaar: Hester Vruggink, Wilco Pelgrum en Lars Brinkman.
 2. Aftredend Linda Schroeder en Marijn Laurensse.
 3. Bestuur draagt voor: Henrieke Hans, Guido de Wit en Erik Kolkman
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 19 maart 2023 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen. Aanmeldingen dienen medeondertekend te zijn door tien leden van de vereniging.
 • Rondvraag en sluiting.

Volle kaart… en dan?

Net als vorig jaar kan het Almens Feest helaas dit jaar niet doorgaan. We laten ook in 2021 “het derde weekend van juni” niet ongemerkt voorbijgaan. De aftelkalender die vorig jaar aan alle leden van de Oranjevereniging is verstrekt, met als doel dit jaar met elkaar te proosten, kan binnenkort worden verzilverd!

Op vrijdag 18 juni kunt u de afgestreepte kaart inleveren tijdens een drive-through op het feestterrein aan de Vunderingweg.

Geen kaart meer, maar toch lid van de Oranjevereniging?

Ook dan kunt u tussen 18:00 een 20:30 uur langskomen om een verrassing op te halen.

Voor de leden met een volledig afgestreepte kaart hebben we bovendien nog iets extra’s.

Adviesroute

De aanrijroute voor de drive-through is vanaf de Blauwedijk/Vunderingweg via de parkeerplaats. (volg ter plaatse de aanwijzing). Begeleiders zien toe op een goed verloop van de route. We willen u vragen zich aan de corona-regels te houden. Het vertrek is via de Vunderingweg/Dorpsstraat.

Vlaggen!

We hopen dat volgend weekend (18, 19, 20 juni) weer massaal de straten en woningen worden versierd met de oranje vlaggenlijnen.

Ben je nog geen lid?

Binnenkort starten we weer met een ledenwerfactie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”

Woningsdag 2021, 4&5 mei

Beste dorpsgenoten,

Door de Coronapandemie ziet het programma voor Koningsdag en 4 mei er opnieuw in aangepaste vorm uit. Hierover dit korte bericht, inclusief de landelijke vlaginstructies.

Woningsdag 27 april
Helaas is dit jaar Koningsdag ook weer Woningsdag geworden. Dus helaas geen gezelligheid midden in het dorp, daarom dagen we jullie uit om er thuis wel iets moois van te maken!

In de avond om 20:00 maken we de gekste, leukste, mooiste of muzikaalste van het dorp bekend. Dit kan van alles zijn, spiekersloan, straattekenen, een serenade of een andere waanzinnige act, bedenk iets te geks!

Het programma Woningsdag :

Vanaf 06.23 uur
We vragen iedereen deze dag vanaf zonsopgang vlag en wimpel uit te steken. Voor de jarige koning én voor elkaar.

09.45-10.00 uur       
Klokgelui in geheel Nederland. De kerkklokken in Almen zullen ook luiden als teken van verbinding.

10.00 uur
Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en tuinen zingen of spelen we het Wilhelmus.

16.30 uur Nationale Toost.
De Nationale Toost wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen – op de gezondheid van iedereen. In huis, op de gang of in de keuken, op het balkon of dakterras, in je voor- of achtertuin, het maakt niet uit … schenk in en hef het glas! Natúúrlijk doen we allemaal weer mee, want toosten doe je samen!

Dodenherdenking op 4 mei
Ook is een alternatieve invulling van de plechtigheid uitgewerkt. Net als afgelopen jaar zal de plechtigheid op 4 mei zonder publiek zijn. Een bloemstuk wordt gelegd bij het monument op de begraafplaats, de Taptoe wordt geblazen en er is een gedicht en muziek. Samengevat een korte, maar plechtige en besloten ceremonie. Hiervan wordt een filmopname gemaakt die vervolgens via Facebook en de ADI (Youtube) verspreid wordt.

Vlaginstructie
Onderstaand lezen jullie de vlaginstructie zoals die voor Koningsdag en 4 en 5 mei van toepassing is. De instructie van 4 mei is, net als in 2020, aangepast, de andere twee niet.

Koningsdag 27 april 2020 (niet aangepast)

Nederlandse vlag met wimpel.  De hele dag, van zonsopgang tot zonsondergang, in top.

4 mei 2020 (aangepast)

Nederlandse vlag hangt op 4 mei de hele dag, van zonsopgang tot zonsondergang, halfstok.

5 mei 2020 (niet aangepast)

Nederlandse vlag hangt op 5 mei de hele dag, van zonsopgang tot zonsondergang, in top.

het bestuur van Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis” 

Mededelingen 26 April i.v.m. Corona

Beste dorpsgenoten,

Door de Coronacrisis ziet het programma voor Koningsdag en 4 mei er anders uit. Hierover dit bericht, inclusief de landelijke vlaginstructies. Verder enkele mededelingen vanuit het bestuur.

Woningsdag
Landelijk is het initiatief gekomen voor een alternatief programma van Koningsdag. Het heeft de toepasselijke titel Woningsdag meegekregen. Op onderdelen sluiten we hier graag bij aan, hopelijk u ook.

Vanaf 06.19 uur
Vanaf zonsopgang in heel Nederland vlag en wimpel voor de Koning en voor elkaar. De vlag gaat mede uit voor al die mensen die Nederland op de been houden. En om wat kleur te brengen in donkere tijden.
09.45-10.00 uur       
Klokgelui in geheel Nederland. De kerkklokken in Almen zullen ook luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet.
10.00 uur
Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en tuinen zingen of spelen we het Wilhelmus.
16.00 uur Nationale Toost.
De Nationale Toost wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen – op de gezondheid van iedereen. In huis, op de gang of in de keuken, op het balkon of dakterras, in je voor- of achtertuin, het maakt niet uit … schenk in en hef het glas!

Dodenherdenking op 4 mei
Ook is een alternatieve invulling van de plechtigheid op 4 mei uitgewerkt. Net zoals er op 2 april een eerbetoon gebracht werd bij het monument aan de Dorpsstraat zal dit een plechtigheid zijn zonder publiek. Een bloemstuk wordt gelegd bij het monument op de begraafplaats, de Taptoe wordt geblazen en er is een gedicht en muziek. Samengevat een korte, maar plechtige en besloten ceremonie. Hiervan wordt een filmopname gemaakt die vervolgens via Facebook en de ADI (Youtube) verspreid wordt.
 
Vlaginstructie

Onderstaand lezen jullie de vlaginstructie zoals die voor Koningsdag en 4 en 5 mei van toepassing is. De instructie van 4 mei is aangepast, de andere twee niet.

Koningsdag 27 april 2020 (niet aangepast)
Nederlandse vlag met wimpel.  De hele dag, van zonsopgang tot zonsondergang, in top.

4 mei 2020 (aangepast)
Nederlandse vlag hangt op 4 mei de hele dag, van zonsopgang tot zonsondergang, halfstok.

5 mei 2020 (niet aangepast)
Nederlandse vlag hangt op 5 mei de hele dag, van zonsopgang tot zonsondergang, in top.

Almens Feest en contributie
Tenslotte, deze week werd bekend dat de beperkingen rondom evenementen is verlengd tot 1 september. Dat brengt ons de duidelijkheid die we misschien al vreesden. En weten we dat het Almens Feest in 2020 niet door kan gaan.  In een extra ADI-bericht en de aankomende Almenak zullen we hierover verder schrijven.
De inning van de contributie van de Oranjevereniging zal eind mei wel plaatsvinden, zoals u dat gewend bent. Ondanks dat alle activiteiten zijn geannuleerd hebben wij wel te maken met de nodige kosten. Ook zijn met enkele partijen/leveranciers afspraken gemaakt over vooruitbetalingen. Wij rekenen weer op uw (financiële) steun!

Namens het bestuur van Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis”,

Bart Ruiterkamp
secretaris

Coronavirus en onze activiteiten

Beste Dorpsgenoten,

Het coronavirus zorgt voor bizarre tijden voor iedereen,  en heeft ook invloed op de activiteiten van de oranjevereniging in de komende maanden. Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van de consequenties die de corona crisis heeft voor de evenementen die in Almen op stapel staan.

Koningsdag kunnen we dit jaar helaas en niet vieren.

We hebben samen met een aantal dorpsgenoten al veel werk verzet voor de viering van 75 jaar bevrijding.  De vele  activiteiten zullen helaas op de geplande momenten  niet door kunnen gaan. Onze jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei  kan niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden, maar we denken erover om een alternatieve ceremonie te organiseren. Hierover later meer.

De komende tijd beraden we ons ook op het Almensfeest dat gepland staat op 19, 20 en 21 juni. Tevens bestaan we als OVOV dit jaar 75 jaar, en we willen dit tijdens het Almensfeest graag samen met jullie vieren. De maatregelen zoals ze zijn opgelegd door de regering zijn zoals het er nu naar uitziet  tot 1  juni  van kracht,  dus het zal spannend worden. We houden jullie op de hoogte.

Op vrijdag 19 Juni staat  de Almense pubquiz/buurt battle gepland. We hebben besloten deze activiteit alvast te verschuiven naar het Almensfeest van volgend jaar.

We hopen op jullie begrip en ik wens jullie allen een goede gezondheid toe. Zorg goed voor jezelf, en voor elkaar.

Namens het bestuur van OVOV,

Marijn Laurensse

Voorzitter

Jaarvergadering 2020

Beste Dorpsgenoten,

Graag vragen wij aandacht voor de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging.

De jaarvergadering  houden wij woensdag 25 maart om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2019 van het bestuur, programma activiteiten 2020 en bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn Linda Schroeder, Jeroen Streppel en Monique Lenderink. Tegenkandidaten kunnen zich tot 18 maart 2020 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen. Aanmeldingen dienen mede ondertekend te zijn door tien leden van de vereniging.

In de agenda zijn overigens ook de data van de activiteiten in 2020 opgenomen. Kom naar onze ledenvergadering en praat mee over onze activiteiten in en voor het dorp!

Daarnaast willen we graag goedkeuring vragen voor een aanpassingen op het contributiebeleid. Vanwege stijgende kosten afgelopen jaren vraagt het bestuur om de minimale jaarlijkse contributie van het lidmaatschap te verhogen naar € 15,-. Dit voorstel wordt aan de ledenvergadering toegelicht en voorgelegd.

Namens het bestuur van de Oranjevereniging,

Bart Ruiterkamp, secretaris

Aanmelden Zeskamp

Het is weer aftellen geblazen voor het mooiste feest van het jaar: Almens feest!
Ook dit jaar zal er weer een zeskamp worden georganiseerd door de jeugdcommissie OVOV. Dit jaar zal de zeskamp op 15 juni om 14:00 uur plaats vinden. Het is nu al mogelijk om je aan te melden voor de zeskamp, dit kan via de mail: jeugdcommissieovov@hotmail.com .
Mocht je niet mee willen doen, maar toch een handje willen helpen? Wij zoeken nog een paar tellers voor bij de spellen. Stuur dus een mail of privébericht naar mij als je mee wil helpen!

Ook dit jaar vinden wij het leuk als jullie de teamnaam en de uitrusting baseren op het thema. Het thema is …….Winterse olympische zomerspelen! Wij houden jullie via dit evenement op de hoogte en zien alle aanmeldingen erg tegemoet.

Denk aan de volgende punten:
– Het team moet bestaan uit minimaal 6 personen, waarvan er 2 vrouwelijke deelnemers. 
– Vermeld in je mail jullie teamnaam en jullie Captain (contactpersoon).
– Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro en dient op zaterdag, vòòr zeskamp, betaald te worden.
– Er kunnen maximaal twaalf teams meedoen, dus wees er snel bij!

Wij kijken er naar uit om jullie weer bloedje fanatiek te zien zwoegen en banjeren over het kermisterrein!

Met sportieve groeten,
Jeugdcommissie ovov
Zeskamp 2019Almensfeest 2019

Almens feest 2019

Het aftellen tot het Almens feest is weer begonnen. 3 dagen vol plezier, muziek, spel en gezelligheid. Een feest zoals dit alleen in Almen gevierd kan worden. We spreken elkaar, drinken een biertje , genieten van muziek en doen mee aan de activiteiten voor jong en oud.

Op donderdag beginnen we weer met het Kleintje Almens feest, speciaal voor de ouderen.

We zijn als oranjevereniging weer bijna een jaar bezig geweest met de voorbereiding. Maar er blijkt nog veel meer talent in Almen te zitten, die al een lange tijd lang aan het oefenen zijn….

Op vrijdagavond zal de eerste editie van “Almen’s Got Talent” plaatsvinden. Laat u verrassen door hilarische, muzikale, en spectaculaire acts, op deze avond voor en door Almenaren. Tussendoor zal een speciaal voor deze avond geformeerde Almense band spelen. Tevens is er een speciaal Almens   feestlied gemaakt. Dit beloofd een gezellige avond te worden !

Overdag is er op vrijdag weer van alles te doen voor de kinderen zoals de optocht, de stoelendans, en het vogelschieten voor de jeugd. Het feest kan natuurlijk niet beginnen zonder de kermis. Zal de bank er dit jaar weer zijn ?

Het zal zeker laat worden op vrijdag, maar zaterdagochtend beginnen we op tijd met het vogelschieten. Schutterskoning Wim Huurnink zal hier zijn titel gaan verdedigen. Het blijft voor sommige nog even wennen op de zaterdagochtend, maar we rekenen weer op een grote opkomst.

De nieuwe schutterskoning zal gehuldigd worden door de wethouder tijdens de gezamenlijke brunch met uiteraard een staatsbanket. Ook maken we hier weer de straatversierprijs bekend. Deze brunch is ieder jaar weer een groot succes en zal een stevige bodem leggen voor de zeskamp. Dit jaar zal de zeskamp in het teken staan van de Olympische Spelen. De sportieve teams spelen natuurlijk weer om de felbegeerde prijs. Zullen ze dit jaar dan ook verkleed gaan als echte Olympiërs zoals in Asterix en Obelix ?

In de vroege zaterdagavond beginnen we uiteraard weer met de optocht en de stoelendans. We weten natuurlijk niet wie onder de vermomming zit van de mensen die ieder jaar weer de dorpsactualiteiten op de hak nemen. Als presentator weet ik vaak  zelfs na afloop nog niet wie nu wie was.  Dit blijft fantastisch en mooi om te zien hoeveel tijd en werk hier ieder jaar weer in  wordt gestoken. Onze 110 jarige muziekvereniging Juliana zal natuurlijk weer beide optochten en stoelendansen muzikaal gaan begeleiden.

Voor  de zaterdagavond hebben we weer een zeer goede band gevonden : “Jetsetlive”. Deze band garandeert feest tot in de late uurtjes.

Op zondagochtend zullen we het fruhshoppen helaas zonder de “Barg kapel” moeten doen. Maar niet getreurd, de evenzo fantastische “Edelweiss Kapel” zal de tent zeker op zijn kop zetten.

Op zondagmiddag zullen we met het hele dorp het spel “miljoenen jacht” gaan spelen. Natuurlijk niet echt met miljoenen euro’s,  maar……….. nieuwsgierig ? Kom kijken want dit wordt echt genieten.

Voor de inwendige mens zal ook weer goed gezorgd worden. Na het succes van de Pancake Saloon vorig jaar,  zal deze wederom aanwezig zijn.

Als afsluiting hebben we zondag de coverband “Bandje Speciaal”, die we na het succes vorig jaar op de Zaterdagavond weer hebben uitgenodigd.

We gaan er van uit dat het ook dit jaar weer een fantastisch feest gaat worden voor jong en oud !

Marijn Laurensse

Voorzitter Oranjevereniging Ons Vorstenhuis

Algemene Ledenvergadering 2019

Onze jaarvergadering houden wij woensdag 27 maart 2019 om 20:00 uur in “De Nieuwe Aanleg”. Op de agenda staan onder andere de financiële verantwoording 2018 van het bestuur, programma activiteiten 2019 en bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Marijn Laurensse en Wilco Pelgrum. Hannie Mastebroek is aftredend en stopt met haar bestuurstaken voor de Oranjevereniging. Ter vervanging en uitbreiding van het bestuur worden als bestuurslid voorgedragen Hester Vruggink en Lars Brinkman. Tegenkandidaten kunnen zich tot 20 maart 2019 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat: Oranjevereniging Ons Vorstenhuis p/a Dorpsstraat 19, 7218 AA Almen. Aanmeldingen dienen mede ondertekend te zijn door tien leden van de vereniging. In de agenda zijn overigens ook de data van de activiteiten in 2019 opgenomen. Kom naar onze ledenvergadering en praat mee over onze activiteiten in en voor het dorp!